Vi stödjer inte webbläsaren Internet Explorer. Vänligen använd en annan webbläsare. 

Microsoft har ersätt Internet Explorer med webbläsaren Edge

Webbplatsens brister utifrån situation

Inget statusmeddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats och zonkartan, om du under Ange hållplats,adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Om du använder skärmläsare så är konsekvensen att det då inte finns något för den att läsa upp kring detta. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Inget statusmeddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats och zonkartan, om du under Ange hållplats,adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Om du använder skärmläsare så är konsekvensen att det då inte finns något för den att läsa upp kring detta. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Inga kända problem som påverkar vid användning utan hörsel eller nedsatt hörsel.

Inget statusmeddelande om att du har fyllt i en felaktig hållplats, adress eller plats på hållplatskartan när du har stavat fel

På hållplats- och zonkartan, om du under Ange hållplats, adress eller plats fyller i något felstavat och inte väljer någon av alternativen i listan så kan du ta dig vidare utan att du får information om att du inte fyllt i något. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5021

Otydligt namn på knappar för frågor vi ställer till kunder

När vi frågar kunder om vad de tycker så är namnet på knappen "Skicka" för att svara på våra frågor. Då denna knapp ibland ligger ihop med andra knappar så kan knappens effekt vara otydligt. Även när knappen ligger för sig så kan det uppfattas som otydligt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5276

Inga kända problem som påverkar vid användning med användning med nedsatt färgseende.

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5204

Zoner och hållplatser - karta 

Om en hållplats hamnar utanför inzoomat läge i kartan blir fokusmarkeringen inte synlig. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5204

Navigering på begränsat skärmutrymme - karta

Om man använder mobil kan det vara svårt att navigera på kartan om man fällt ut frågeformuläret och kartfiltret. Det kan även vara svårt att navigera med minimerat frågeformulär och utan kartfiltret utfällt. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5743

Objekt som har fokus döljs bakom generell kartinformationstext

När ett objekt i högra hörnet av kartan får fokus döljs objektet bakom den generella karttexten. Det går att se vilket objekt som får fokus, men det går inte att se vad som står i det. Vi arbetar för att åtgärda bristen under 2024.

Intern referens: NV-5716